هاواى اورجينال
3.000  د.ك 3.000  د.ك 3.0 KWD
نوتيلا فواكه
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
نوتيلا فراوله
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
ليالي كيك
2.000  د.ك 2.000  د.ك 2.0 KWD
طبق ليالى المنعش
2.000  د.ك 2.000  د.ك 2.0 KWD
طبق كورن فليكس مع قشطه
1.750  د.ك 1.750  د.ك 1.75 KWD
طبق كورن فليكس
1.250  د.ك 1.250  د.ك 1.25 KWD
طبق قطع مانجو
2.000  د.ك 2.000  د.ك 2.0 KWD
طبق قطع كيوى
1.750  د.ك 1.750  د.ك 1.75 KWD
طبق قطع فراوله
2.000  د.ك 2.000  د.ك 2.0 KWD
طبق قطع شمام
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
طبق قطع رقي كبير
1.750  د.ك 1.750  د.ك 1.75 KWD
طبق قطع رقي عائلى
3.500  د.ك 3.500  د.ك 3.5 KWD
طبق قطع رقي صغير
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD
طبق قطع اناناس
1.750  د.ك 1.750  د.ك 1.75 KWD
طبق فواكه عائلى
4.500  د.ك 4.500  د.ك 4.5 KWD
طبق فواكه حسب الطلب
2.250  د.ك 2.250  د.ك 2.25 KWD
طبق سنو وايت
1.250  د.ك 1.250  د.ك 1.25 KWD
طبق سبيشيل كاكاو
1.500  د.ك 1.500  د.ك 1.5 KWD